Çevre Politikası

Trex Company, Inc.'de, öncelikle geri dönüştürülmüş ve kazanılmış hammaddelerden faydalanarak ve fabrika atığını yeniden kullanılabilir duruma getiren ve zararlı kimyasalların kullanımını ortadan kaldıran ülkenin en yeryüzü dostu üretim süreçlerini kullanarak gelecek nesiller için çevreyi koruma ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahibiz. Düşük karbonlu üretim sürecimiz çevrenin korunmasına yardımcı olan düşük karbon fırsatı sunarken karbon fiyatlandırma ve yasal özkaynaklarla ilişkili potansiyel maliyet ve risklere maruz kalma oranımızı azaltır. Trex Company Yönetim Kurulu, yönetimi ve çalışanları işlerimizin çevreye tamamen saygılı bir tutumla etik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütüldüğünü taahhüt etmektedir.

Taahhüdümüzün temelini şunlar oluşturmaktadır:
  • Başlı başına bir atık yönetim programı teşkil edecek şekilde, üretim sürecimizde geri dönüştürülmüş ve kazanılmış hammaddelerin kullanılması ve ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesi.
  • Çevre yönetimini öz değer olarak benimseyerek çevre kirliliğinin önlenmesi.
  • Yönetim örneği, çalışan katılımı ve çalışan yetkilendirmesiyle çevre performansı için liderlik.
  • Çevresel olarak kabul edilebilir, güvenli ve verimli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve bunlardan faydalanılması.
  • Tüm yasal ve nizami çevre gerekliliklerinin belirlenmesi ve bunlara uyulması.
  • Dahili olarak üretilen atıklarımızın üretim sürecinde yeniden kullanımı.
  • Temel performans göstergelerini analiz ederek ve bunlara karşılık vererek sürekli iyileştirme.
  • Enerji tüketiminin yönetimi ve EnerNoc yük paylaşım katılımı, antrepo aydınlatmalarında hareket sensörleri, LED ve diğer enerji tasarrufu sağlayan ampul ve değişken hızlı ekipman kullanımı gibi işletme verimliliği iyileştirmeleri.

Çevre konusundaki adanmışlığımızın farkında olduklarından emin olmak için Çevre Politikamızı tüm çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve tedarikçilerimize tebliğ ediyoruz.