İnsan Hakları Politikası

POLİTİKA AMACI

Trex Company, Inc. ("Trex") çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve topluluklarımıza değer verme ve saygı gösterme taahhüdümüzü destekleyen temel standartlara inanır. Çalışma koşullarımız ve insan haklarıyla ilgili değerlerimizi belirlemek ve iş yapma şeklimize ilişkin felsefeyi vurgulamak için tüm operasyonlarımızda bu İnsan Hakları Politikasını uygulamaya koyduk. Trex, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ilkeleri doğrultusunda insan hakları, sosyal haklar ve çalışma haklarıyla ilgili geçerli tüm ulusal yasalara ve uluslararası anlaşmalara uymaktadır.

Web sitemizde yayınlanan ve şirket içinde tüm çalışanlara iletilen bu Politikaya uymak tüm çalışanların sorumluluğudur. Yönetim, çalışanları bu Politikayı ve ilgili geçerli yasaları öğrenmeye teşvik edecektir. Koşullara bağlı olarak politika ve yasalara uymamak, işe son verme de dahil olmak üzere, ciddi disiplin işlemleriyle sonuçlanabilir.

Trex, bizimle aynı insan hakları taahhüdünü paylaşan ortaklarla (müşteriler, tedarikçiler ve müteahhitler) iş yapmayı amaçlar.

ÇEŞİTLİLİK VE AYRIMCILIK

Trex, fırsat eşitliği sunan bir işverendir ve ırk, renk, din, cinsiyet, uyruk, yaş, engellilik, gazilik, hamilelik, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifadeye ya da geçerli yasalar tarafından yasaklanmış başka bir gerekçeye dayalı olarak ayrımcılığı yasaklar. Buna ilaveten, özellikle, Trex çeşitlilik ve katılımın faydalarını, azınlık ve kadın gruplarının haklarına saygı ve bunların korunmasına dair gerekliliği kabul eder.

TACİZİN YASAK OLMASI VE DİSİPLİN UYGULAMALARI

Trex, çalışanlara saygılı ve onurlu davranmayı ve cinsel taciz veya diğer yasadışı tacizlerin yaşanmadığı bir iş yeri sunmayı taahhüt eder. Çalışanların yöneticiler veya çalışma arkadaşları tarafından taciz edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir. Ayrıca, çalışanları iş yerinde çalışanlar dışındaki kişilerden gelebilecek tacize karşı korumak için de çalışırız. Tüm Trex çalışanlarından çalışma arkadaşları, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çalışanlarına onurlu ve saygılı davranması beklenir. Herhangi türde psikolojik, fiziksel, cinsel veya sözlü istismar, korkutma veya bedensel cezaya müsamaha gösterilmeyecektir.

ÜCRET VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir eşit istihdam fırsatı işvereni olarak Trex, tüm çalışanlarımıza adil ve hakkaniyetli bir ücret sağlamayı taahhüt eder

ÇOCUK İŞÇİLER VE ZORLA ÇALIŞTIRMA

Trex, 16 yaşın altında herhangi birini herhangi bir pozisyonda istihdam etmez. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlikeli iş yapmamalıdır. Genç çalışanların zorunlu eğitim yasalarına tabi olduğu durumlarda, bu kişiler sadece okul saatleri dışında çalışmalıdır ve gece saatlerinde çalışmamalıdır.

Trex, operasyonlarımızda mahkum, köle, zorunlu, borç karşılığı veya ödünç işçiliğin kullanıldığı çalışma uygulamalarına ve insan kaçakçılığı gibi diğer zorunlu işçilik türlerine izin vermez.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Trex, çalışanlarımız, ürünlerimiz, materyallerimiz, ekipmanımız, sistemlerimiz ve bilgilerimizin korunması için güvenli ve emniyetli bir iş ortamı sunmayı amaçlar. Trex, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli tüm yasalara uygun güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Ayrıca, sağlık ve güvenlik olayları ve iş yerinde yaralanma ve/veya hastalıkları önlemek için etkili adımlar atılacaktır. Atıkları minimize etmek ve çevreyi korumak için ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Tedarik zinciri boyunca çevresel etkiyi azaltmak üzere tedarikçilerimizle de çalışırız. Ayrıca, Trex suya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder.

ÇALIŞAN MAHREMİYETİNİN KORUNMASI

Trex, elimizdeki çalışan verilerinin mahremiyetini korumayı taahhüt eder. Çalışan verileri, sadece operasyonlarımızı destekleme ve çalışan yan yardımlarını sunma amacıyla kullanılacaktır. Trex, ilgili verilere erişimin sadece meşru iş amacı olan kişilerle sınırlandırılması dahil, kişisel verilerin yetkisiz erişim ve ifşadan korunması için önlemlere sahiptir.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Trex, çalışanlarıyla ilişkilerinin iyi olduğunu düşünmektedir. Çalışanların Trex ile aralarında üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadığını düşünsek de, çalışanlarımızın katılmak isteyecekleri organizasyonları (varsa) seçme haklarının olduğunu biliyoruz.

TEDARİKÇİLERİMİZE YÖNELİK BEKLENTİLERİMİZ

Trex satın alma departmanı, satın alımların etik ve sorumlu iş uygulamalarıyla çalışan kaynaklardan yapılmasını sağlamaktan sorumludur. Satın alımın önemi ve iş fırsatıyla ilgili olarak gerekli görüldüğünde tedarik zinciri değerlendirmeleri yaparız. Değerlendirmeler, şahsi incelemeleri ve operasyon tesisleri turlarını içerir ve tedarikçi kalitesi, istihdam uygulamaları, resmi düzenlemeler ile uyumu ve güvenliği kapsar.

ÇALIŞANLAR İÇİN REHBERLİK VE RAPORLAMA

Trex, tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişimlere önem verilen ve saygı duyulan çalışma ortamları oluşturmaya çalışır. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, geçerli çalışma ve istihdam yasalarına uymayı taahhüt ederiz. Ayrıca, çalışanlarımızın eğitim yoluyla bu Politikadan haberdar olmasını sağlarız. Bu Politika ile ilgili sorusu olan veya bu Politikanın olası bir ihlalini gizli şekilde bildirmek isteyen çalışanlar soru ve endişelerini yerel yönetim, İnsan Kaynakları veya Hukuk Departmanı'na iletmelidir. Çalışanlar şüpheli Politika ihlallerini Trex Yönetişim Yardım Hattı (800-719-4916) yoluyla da bildirebilir. Bu Politika kapsamında endişelerini dile getirdikleri için hiçbir çalışana karşı misilleme yapılmayacaktır. Trex, çalışanların endişelerini soruşturacak, ele alacak ve yanıtlayacak olup, ihlallere karşı uygun düzeltici önlemi alacaktır. Bu Politika, Trex Şirket Davranış ve Etik Kuralları ile uyumludur.