İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Trex Company, Inc., tüm operasyonlarını çalışanları için güvenli olacak şekilde planlamayı ve gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. Tüm Trex çalışanları uyumlu ve güvenlik bilincine sahip iş ortamının sürdürülmesi ve güvenliğin işletmemizin İcra Kurulu Başkanı ve Trex Company Yönetim Kurulu nazarında ön saflarda değerlendirilmesi için kritik rol üstlenmektedir. Yönetim Kurulu, yönetimin uyumlu ve güvenli iş ortamını sürdürmesini sağlamak hususunda tam sorumluluğa sahiptir. İcra Kurulu Başkanımız konut ve ticari operasyonlarımızın Başkanlarının çalışan sağlığını ve güvenliğini usulen ve etkili şekilde yönetmesini sağlamaktan sorumludur. Yönetim ve çalışanlar operasyonel disiplin ve güvenlik kültürümüzün sürekli olarak geliştirilmesinden sorumludur.

Taahhüdümüz şunlara dayanmaktadır:
  • İşçi beklentilerinin ve gerekliliklerinin kapsamlı olarak anlaşılması.
  • Nizami, mevzuata ilişkin ve diğer yasal gerekliliklere uygunluk.
  • Tesislerin, ekipmanların, süreçlerin, iş yöntemlerinin ve ürünlerin tüm tasarımlarında ve yeniden tasarımlarında önleyici yöntemler ve tüm tehlike ve risk önleme aşamalarına güvenli tasarım yöntemlerinin dahil edilmesi.
  • Dünya standartlarında performans için çabalarken çalışan güvenlik liderliğinin tüm süreçlerimize yansıtılması.
  • Bu taahhüdü güvenli gözetim denetimlerinin tamamlanması, aylık güvenlik eğitimlerine katılım, güvenli iş siparişlerinin tamamlanması, kaydedilebilir ve kayıp zaman vaka oranları ve gecikme günü ya da kısıtlı süre ile ilgili hedefler gibi öncü ve gecikmeli temel performans göstergeleri kullanımıyla analiz ederek sürekli iyileştirme.

İşçi sağlığı ve güvenliği ortak sorumluluktur ve hem şirketin hem de çalışanların her birinin iş ortamında güvenliği sağlama konusunda rolü vardır.

Satıcı ve Müşteri Şirket Davranış ve Etik Kurallarımıza göre, Trex tedarikçilerinin ve distribütörlerinin (iş ortakları) de çalışanlarını korumak için güvenli iş ortamı sağlama konusunda rolü vardır. İş ortaklarımızın işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili tüm yasalara uyması ve sağlık ve güvenlikle ilgili vakaları ve işyeri yaralanmalarını ve/veya hastalıklarını önlemek için etkili önlemler almaları gerekir.